Category Archives: Chhattisgarh

Kommuniké om den pågående motoffensiven

CPI(maoisterna):s kommitté i Dandakaranyas special-zon har kommit med ett pressuttalande angående den pågående offensiven som vi tidigare omtalat här. Man hävdar att maoisternas motoffensiv är en logisk följd av det förtryck och våld som utövas av regeringen, med målet att rensa landet på motstånd mot storbolagens exploatering och fördrivning av stamfolk, och att folket i […]

Leave a comment

“Taktisk mot-offensiv”

Om man får tro en översiktsartikel i Kolkatabladet The Telegraph så utför Folkets Befrielse-Gerillaarmé nu en så kallad taktisk mot-offensiv i delstaten Chhattisgarh. Det betyder att man inte bara sitter och väntar på att regeringssidan skall gå in i förberedda bakhåll, utan att man slår till öppet och offensivt. Samtidigt så betyder “taktisk” att man […]

Also posted in Folkets Befrielse-Gerillaarmé | Leave a comment

Våldsamt fyllnadsval

Indien kallas ibland “världens största demokrati”, vilket väl gäller om man ser till antalet väljare som har ett antal olika partier att välja emellan. Ser man till politisk korruption, att folk av lokala bossar tvingas att rösta på partier de kanske inte vill rösta på, att väljarnas röster köps av politiker och att politiker köps […]

Also posted in valbojkott | Leave a comment

“När jag kom till min by hade alla hus bränts”

I Indien finns många internflyktingar undan våldet som drabbar stamfolken i södra delen av delstaten Chhattisgarh. Här är en irländsk tidningsartikel som beskriver några människoöden.

Also posted in flyktingar | Leave a comment