Category Archives: Jharkhand

Kineser bakom landstöld?

Vi har tidigare vid några tillfällen nämnt regeringsoffensiven mot Sarandaskogen i Jharkhand. Officiellt handlar det om att bekämpa maoisterna som haft ett starkt fäste där. Men det finns andra berättelser: poliserna uppges ha stormat byar, stulit invånarnas identitetshandlingar och dokument som visar att de har rätt till marken, misshandlat och jagat iväg dem. Bakom detta […]

Leave a comment

Gerillan omgrupperar i Jharkhand

Vi har tidigare nämnt den omfattande offensiven som regeringsstyrkor genomför i Sarandaskogen i delstaten Jharkhand. Vad den egentligen lett till är oklart, förutom att de halvmilitära polisstyrkorna bara träffat på tomma gerillaläger men ingen gerilla. Däremot finns rapporter om civilpersoner som kommit i kläm, dödats eller misshandlats under truppernas framfart. Gerillan i Folkets Befrielse-Gerillaarmé har […]

Also posted in Folkets Befrielse-Gerillaarmé | Leave a comment

Maoister som naturvårdare

För något eller några år sedan kom det märkliga rapporter om att skogen faktiskt växt till sig i Indien, det har  blivit ett större ‘grönt tak’ vilket går emot den generella tendensen Jorden runt att skogar huggs ned. Eftersom maoisterna främst finns i de stora skogsområdena där också urbefolkningar lever, kunde de nog ta åt […]

Also posted in miljö | Leave a comment

Förut “sammanstötningar”, numera “korseld”

Vi har vid några tillfällen, senast här, haft uppe den offensiv som regeringen har drivit i Sarandaskogen i delstaten Jharkhand. Den kallas Operation Monsoon och har nu förklarats segerrik och avslutad. Men det verkar inte som någon avgörande militär seger har nåtts. Polisstyrkorna har hittat ett antal av maoisternas läger, men knappast några maoister. Vad […]

Leave a comment

Hård kritik mot maoisterna

När personer som normalt uttrycker stor sympati för maoisternas kamp kommer med hård kritik finns det anledning att lyssna. Detta gäller en serie upprörande händelser i delstaten Jharkhand nyligen. Ärendets detaljer presenteras i Sanhati. Bland kritikerna finns Arundhati Roy och Gauthan Navlakha som båda besökt och gjort reportage från den maoistiska rörelsens kärnområden i Indien. […]

Leave a comment

Dödsstraff

Dödsstraffet är en barbarisk metod att ta hand om verkliga eller påstådda brottslingar och det är på tillbakagång i världen lyckligtvis. Men några stora stater har det kvar och använder det: Kina, USA … och Indien. Indien som brukar kallas “världens största demokrati” avrättar fortfarande folk. Det verkar som vanligt vara människor i de lägre […]

Also posted in dödsstraff | Leave a comment

Varför rasera en skola?

Det var inte skoltrötta elever, utan ett kommando från den maoistiska gerillan, som för några dagar sedan beslagtog några schaktmaskiner och använde dem för att fullständigt demolera en skola i Chatradistriktet i delstaten Jharkhand. Är maoisterna emot skolor och utbildning? Tvärtom, men vad som inte framgår av rapporterna men som förmodligen är bakgrunden till det […]

Also posted in skolor | Leave a comment

Maoister satta på kartan

Att sätta sin hemort “på kartan” är ju en dröm för mången lokalpolitiker. Man kan ju säga att Gotangskogen i delstaten Jharkhand nu också blivit satt på kartan, i detta fall Googles kartfunktion, och dessutom med en sorts varudeklaration: Gotang Forest (Maoist). Kanske ett nytt turistmål?

Also posted in maoister | Leave a comment

Kampen om naturresurserna – hårda tag

Kampen om naturresurserna i Indiens fattiga men mineralrika inland är hård. Strider mellan storbolagen som vill utvinna tillgångarna, och lokalbefolkningar som ser sin livsmiljö utplånas utan att få något för det, är en viktig bakgrund till det stora uppror som pågår på många håll. Som den här artikeln från indiska The Telegraph visar så kan […]

Also posted in mineraler | Leave a comment