Category Archives: fredsförhandlingar

Fredsförhandlingar och oro

Sedan några månader råder inofficiell vapenvila mellan gerillan och regeringen i Västbengalen. Den maoistiska gerillan utför inga attacker i delstaten, regeringens styrkor gör inget annat än patrullerar men försöker inte hitta motståndaren. Springer man inte i vägen för varandra händer inget, det är nog så man lägger upp det. Indien är en förbundsstat, varje delstat […]

Leave a comment

Politiska fångar släpps?

Enligt vad som framgår av den här tidningsrapporten är stämpeln “politisk fånge” inget man döljer i Indien. Vi har tidigare skrivit om ansatserna till fredsförhandlingar mellan maoisterna och delstatsregeringen i Västbengalen, och nästa etapp kan handla om att ett antal personer som betecknas som politiska fångar släpps. En lista med personer som sitter fängslade på […]

Also posted in Västbengalen | Leave a comment

Mer om fredsförhandlingar i Västbengalen

Hindustan Times skriver om det fortsatta förspelet till eventuella fredsförhandlingar i Västbengalen. Indiens Kommunistiska Parti (Maoisterna) hävdar att man iakttagit en inofficiell vapenvila och förväntar sig motprestationer av delstatsregeringen. För att få igång förhandlingar föreslår man att regeringen först skall släppa tre ledande maoister som sitter i fängelse och börja prata med dem. Anledningen till […]

Also posted in Västbengalen | Leave a comment

Maoisterna avvisar fredsförhandlingar

Indiens president Pratibha Patil Indiens inte särskilt bemärkta president, Pratibha (eller Prativa) Patil har varit i Ranchi, huvudstad i delstaten Jharkhand, och erbjudit maoisterna fredsförhandlingar. Svaret blev strängt avvisande: för att Indiens Kommunistiska Parti (Maoisterna) skall gå med på förhandlingar krävs att de halvmilitära styrkornas våld mot stamfolken avslutas, att överenskommelser med storbolag om exploatering […]

Also posted in Pratibha Patil | Leave a comment