Besparingsknep? Hundra miljoner suddas bort.

india-starving-babyhttp://www.downtoearth.org.in/content/public-deprived-system

Läs en lång och viktig artikel om hur den indiska staten lurar sig själv och
andra och särskilt flera HUNDRA miljoner människor genom att INTE
ge dem maten som de har rätt till. Den ignorerar helt enkelt den nya
befolkningsstatistiken och därför fattas flera hundra miljoner på
deras listor. Är de förbrytare eller omänskliga eller vad man
kalla dem?/ Einar Schlereth

This entry was posted in Fattigdom, Indien and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.