Aljazeera, slug och deskrediterad

Aljazeera som blev populär under irakkriget har avlöjat sig som en riktig obehaglig kanal för många människor genom den NATO-vänliga rapporteringen från Libyen och Syrien. I fråga om rapporteringen från kriget i centralindien har de skapat den kanske värsta och bäst gjorda propaganda man kan tänka sig genom filmen Indias silent war. Genom slug klippning, otäck musik skapar de känslan av att naxaliterna är ett främmande element i Indien som skapar lidande för adivasierna (ursprungsbefolkningen) som anses “komma ikläm” mellan gerillan och regeringen.

Nu har de återigen uppmärksammat kriget i centralindien och de fördrivningar som många ur ursprungsbefolkningen utsätts för. Innehållet på hemsidan ger intryck av att de driver en linje som går ut på att  “lösningen” på kriget är att genomföra en jordreform och bygga välfärdsinrättningar. I debatten nedan argumenterar en debattör för att “naxaliterna inte är för utveckling” eftersom de “förstör skolor” (som militären använder som baracker) medan regeringen sägs “arbeta för utveckling”. Men mycket tyder på att regeringen bara bejakar “utveckling” som är bra för storbolagen medan naxaliterna bygger upp ett grundläggande väldfärdssystem genom sin alternativa förvaltning. En debattör menar att naxaliterna har “urartat” till “terrorism” och programledaren ställer den sluga frågan, “hur många är tvingade” och hur många “ställer upp frivilligt” i naxalitrörelsen? En revolutionär rörelse som naxalitrörelsen kan inte tvinga folk att delta eftersom rörelsen helt bygger på att de har ett massivt stöd som de har fått genom att driva de krav som befolkningen har. Självklart finns runt om i världen reaktionära banditgrupper som stöds av olika imperialistmakter som tvingar folk att delta i gerillakrigföring, men detta fenomen är något helt annat. I Syrien t.ex. har de framkommit att “rebellerna” tvingar enskilda att ställa upp som självmordsbombare.

This entry was posted in Allmän opinion. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

2 thoughts on “Aljazeera, slug och deskrediterad

 1. Pia Elisabeth Hanzén

  Al Jazeera har sitt säte i Qatar och ägs till större delen av USA. Det säger lite om varför de ändrade policy under Irakkriget.

  Reply
  1. indiensolidaritet Post author

   Ja det är helt sant, hoppade över den ekonomiska biten men det är ju den verkliga förklaringen till deras agerande./Erik

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.