Falska åtal mot mediafolk i Kerala

k-p-sasi

Den åtalade filmaren K.P. Sasi

7 juni 2013

“Upprätthåll yttrandefriheten och fördöm de fabricerade anklagelserna”

En uppmaning till fördömande av fabricerade anklagelser har kommit från Kerala. Anklagelserna riktas mot fem kända film- och mediapersoner. Keralapolisen har åtalat K.P. Sasi, den berömda filmskaparen och aktivisten samt Shanmukhadas, en välkänd filmkritiker och Shafeek, en ung journalist och Deepak, en filmare.

De står alla åtalade för “upplopp” efter att ha deltagit i en fredlig protest den 11 februari 2013.  De fyra protesterade tillsammans med något tiotal författare, filmare och aktivister mot dödsstraff och det märkliga sätt på vilket kashmiriern Afzal Guru tilldelades dödsstraff.

“De brott som de Keralapolisen tillskriver dessa framstående personligheter i Kerala är helt falska och påhittade”

Hela protesten skedde under en filmfestival. Det var en fredlig protest med tal av kända kulturpersonligheter och det hela hölls nära ingången till festivalen och varade inte mer än en timme. Det var inte på något sätt ett upplopp och det man gjorde var att uttrycka den bestämda uppfattningen att dödsstraff är en grundläggande kränkning av rätten till liv som erkänns i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Dödsstraffet förklarades grymt, omänskligt och förnedrande.

Författarna till uppropet menar att medborgarna i Indien har rätt att vara oliktänkande och uttrycka sitt motstånd mot dödsstraff på ett fredligt sätt. Aktivisterna menar att rättigheterna som finns inskrivna i Indiens konstitution måste försvaras och de uppfattar att detta är ett försök att tysta demokratiska protester och kväva yttrandefriheten.

http://www.countercurrents.org/vfc070613.htm

This entry was posted in Indien and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.