Apartheidsystemet skrivet på väggen

1847401

Skriften på väggen är en tidtabell för när daliter och lågkastiga skall få tillgång till vatten

Det sägs att det inte finns något utrymme för kastväsendet i chefsminister Narendra Modis Gujarat. Men sådana påstående kan lätta avvisas genom att resa ut på landsbygden i delstaten.

I Bavla Taluka, bara 45 kilometer från delstatens finansiella huvudstad Ahmedabad, kan man hitta skriande kastdiskriminering och detta är ingen särskilt diskret affär. Diskrimineringen finns bokstavligen skriven på väggen på ett hus som ligger vid infarten till byn. Enligt skriften har den lokala statliga adminstrationen (Panchayat) skapat ett system för vattendistribution baserat på kast. Folk från de övre kasterna få tillgång till vatten de första två första timmarna på morgonen. Skriften säger att Rajputs och Patels får vatten från 08:00 till 10:00. Sedan, från 10 till klockan 12, är det dags för Bharwads och Vaghris. Slutligen få Harijans och andra oberörbara se sista två timmarna.

Ett sådant vattendistributionssystem finns inte bara i den här byn, men i de flesta byar, hävdar Ramila Parmar, projektkoordinator för en NGO.

“Vi har funnit i vår undersökning att faliadaliterna alltid bor utanför byn eller i ett isolerat område. Ibland tillhandahålls tillräckligt med vatten eller så får de vatten efter andra kaster fått vad de behöver. Därför har de alltid vattenbrist” tilllägger Parmar.

“Även om vi har invändningar mot sådana skrifter, har vi nu accepterat situationen,” säger Balu Rathod, en dalitflicka. Andra bybor höjer inte heller sin röst för att undvika eventuella konflikter med de övre kasterna. “Vi säger inte någonting eftersom det skulle resultera i en onödig konflikt med människor i de övre kasterna. Vi får tillräckligt och lika mycket vatten som dem varje dag. Därför har vi inget att invända mot sådana skrifter”.

http://www.dnaindia.com/ahmedabad/1847377/report-dalit-in-dhanwada-you-ll-get-water-only-at-right-time

This entry was posted in Dalit, Förtryck, Halvfeodalt, Indien and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.