Vad är panchayati raj?

Så här kan ett möte med ett Panchayat gå till.

Så här kan ett möte med ett Panchayat gå till.

Panchayati raj är ett sydasiatiskt politiskt system som främst används i Indien, Pakistan, Bangladesh och Nepal. Det är det äldsta systemet  för kommunal organisering på den indiska subkontinenten.  

Ordet “panchayat” betyder ordagrant “församling ” (ayat)  bestående av fem (panch ). Tanken är att medlemmar i rådet skall vara kloka och respekterade äldste som valts och godkänts av det lokala samhället. Men det finns olika former av församlingar. Traditionellt användes dessa församlingar för att lösa tvister mellan enskilda och byar. Den indiska regeringen har decentraliserat flera administrativa funktioner till lokal nivå, till förtroendevalda i panchayats . Man bör inte förväxla gram panchayats med de icke-valda khap panchayats (eller kast panchayats) som finns i vissa delar av Indien.

Många av de fattiga i Indien uppfattar det parlamentariska systemet ett bedrägeri från samhällselitens sida. De fattiga står utanför den politiska processen och institutioner som parlament, lagstiftande församlingar, exekutiva råd (inklusive de så kallade panchayati raj) uppfattas som ett uttryck för kompradorkapitalisters och feodalherrars självhärskarstyre i allians med den utländska imperialismen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Panchayati_raj

 

 

This entry was posted in Teori. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.