Italienskt maoistparti leder den “internationella kommittén”

Som vi tidigare har skrivit här så finns det en “internationell kommitté” som arbetar i solidaritet med naxaliterna i Indien. Denna kommitté bedriver ett arbete som vi har en rad kritiska synpunkter mot och nu går ett italienskt parti ut och berättar att de ligger bakom kommittén. Formuleringen om partiets roll i bildandet av kommittén förmedlar känslan att de är besvikna över att folk inte känner till deras arbete med kommittén.

Man kan läsa deras uttalande som att de är en av flera initiativtagare till kommittén men man kan förmoda att de både är huvud och armar. Med tanke på detta bör man nog spåra kommitténs politiska inriktning i det italienska partiets politik. I texten nedan skriver de om CPI(m) vilket är märkligt eftersom det är välkänt att det är namnet på ett av Indiens större reformistiska partier. Det största naxalitpartiet heter ju CPI(maoist).

De kallar till att göra aktioner den 1 juli och det är trots allt bra att kriget i centralindien uppmärksammas och möjligen kommer det att göras någon aktivitet i samband med aktionsdagen.

The International Committee to support the People’s War in India has
launched for the 1st of July a Day of Support, that will be held in many
countries.
The PCm Italy contributed in a decisive way to the formation of the
Committee and the International Conference of Support in Hamburg, on 24
November 2012, and calls all the Communists, revolutionaries,
anti-imperialists, the proletarian struggle organizations to take part
in this Day.

In India an epochal battle is fought, not only for the proletarians and
people of India, but also for the global balance of power between
bourgeoisie and proletariat, imperialism and revolution.
The People’s war in India, as for number of fighters, wideness of the
guerrilla zones and population involved in the struggle between State
power and people’s counter-power, is the greatest liberation and
anti-imperialist struggle in the world today.

The CPI(M), as for number of members and fighters, is the strongest
Communist Party in the world.

One can be Maoist or not, ma nobody can disregard the reality.
Those who do not stand on the side of the People’s war, stand on the
side of imperialism, revisionism and opportunism.

For proletarian internationalism,
For the victory of the proletarians,
Let’s get all in action on 1 July! 

This entry was posted in Italien, Solidaritet. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.