Naxaliternas kvinnoorganisation KAMS, den största i Indien?

Om det i mainstreammedia är tyst om kriget mot folket så är det än tystare om naxaliternas massorganisationer. Om man söker på “Krantikari Adivasi Mahila Sangathan” så är Arundhati Roys artikel “Walking with the comrades” en av de få som beskriver rörelsen och då är “Krantikari Adivasi Mahila Sangathan” förmodligen den största kvinnoorganisationen i landet.

Naxaliterna har byggt upp olika massorganisationer och i Dandakaranyaområdet som sträcker sig över flera delstater arbetar naxaliternas kvinnoorganisation Krantikari Adivasi Mahila Sangathan (KAMS). I det område de är verksamma bor enligt dem själva runt 4 000 000 miljoner människor. Organisationen har 90 000 medlemmar. En kritik som hörs från diverse partier är att naxaliterna inte har några massorganisationer som kämpar för vardagskrav. Det är till synes ett oriktigt påstående.

Som media rapporterar och naxalitlitteraturen visar är Krantikari Adivasi Mahila Sangathan (KAMS) en av de största kvinnoorganisationer som finns i Indien idag, men ironiskt nog är den “osynlig” eftersom den är förbjuden. Naxaliternas litteratur och rapporter från journalister, forskare som har besökt Dantewara hävdar att rörelsens kamp har lett till stora förändringar för många kvinnor.

Vid genomförande av jordfördelning tilldelas alla kvinnor jord i sitt eget namn. Naxaliternas byggande av dammar för bevattning av jordbruket har hjälpt kvinnor att lösa problemet med hushållsanvändning av vatten. Nya jordbruksmetoder och införande av frukt- och grönsaksodling har gett kvinnor mer näring. Det är återigen ett ironiskt, men väl känt faktum att endast ett par kilometer från det finanskapitalets Mumbai i Thanedistriktet, liksom i Melghat i Vidarbha dör hundratals kvinnor och barn dör av undernäring, men i naxalitdominerade Gadchiroli i samma delstat (Maharashtra) finns det inga dödsfall på grund av undernäring. De har tillgång till bättre hälsovård och naxalitera sätter upp skolor som är det enda sättet som kvinnor kan få utbildning där. Ökade löner för tendulövsinsamling har lett till ökad ekonomisk jämlikhet. Inrättandet av riskvarnar hjälper kvinnor undvika den ansträngande tröskningsprocessen. KAMS har inte bara riktat sig mot det externa patriarkatet och icke-adivasis sexuella utnyttjande av adivasikvinnor, men även det interna patriarkatet. Detta har medför att bruket av isolering av kvinnor under menstruationen och ovetenskapliga metoder efter förlossningen håller på att reformeras.

I Bihar och Jharkhand är Nari Mukti Sangh (NMS) en stark och populär kvinnoorganisation som ger utryck för kvinnors röst och uppmuntrar deltagande i ekonomiska, politiska och sociala aktiviteter och de beslutsfattande processerna. Man kämpar för att ersätta de feodala patriarkala traditioner som hemgift och ersätter tvångsäktenskap med demokratiska äktenskap, man straffar förövare av sexuellt våld genom folkdomstolar och försöker lösa familjetvister. NMS kvinnogrupper går från by till by och inte bara kvinnor dras med i rörelsen utan även kvinnorna tillsammans med barnen. Tusentals kvinnor och flickor har lärt sig att läsa och skriva och har utbildats i “Kranti ka Paathshaala” av organisationer som KAMS och NMS. De protesterar vid vårdinrättningar där det inte finns några läkare, på skolor där lärare är frånvarande, kämpar för en rättvis fördelning av spannmål, för bättre löner och bättre prissättning, för lika lön för lika arbete mellan män och kvinnor, dessa kvinnoorganisationer demokratiserar processen för kvinnors politiska, sociala och ekonomiska aktiviteter, vilket gör utveckling och demokrati mer meningsfullt för dem. Man ökar medvetandegraden om globaliseringens inverkan på kvinnors liv, hur skönhet och modeindustrin har gjort kvinnor till varor. Dessa organisationer, i hjärtat av Indiens mörker har haft möten mot skönhetstävlingen Miss World och mot George Bushs besök i Indien. Ledande aktivister i dessa organisationer med adivasibakgrund har en högre nivå av politisk medvetenhet än vad många kvinnor i våra städer har.
Innehållet i texten nedan är hämtad här: http://sanhati.com/excerpted/2923/
This entry was posted in Kvinnorörelsen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.