Solidaritetsaktioner i Tyskland

Olika grupper har med anledning av den internationella aktionsdagen (1 juli) gjort väggmålningar och banderollupphängningar till stöd för naxaliterna och för att uppmärksamma det pågående kriget i centralindien. Aktioner har genomförts i Berlin, Hamburg och Köln samt i samband med musikfestivalen “Fusion”.

http://indiensoli.wordpress.com/2013/07/01/international-day-of-action/

This entry was posted in Solidaritet, Tyskland and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.