Armérevolt!

120513-armerevolt

Soldater i Kashmir och staden där soldaterna är stationerade

Armérevolt!

Infanterister ur det 226:e regementet marscherade genom staden Nyoma i Kashmir sent på torsdagskvällen. Beväpnade med påkar och knivar var de på jakt efter fem officerare av hög rank som var ansvariga för en brutal misshandel av Suman Ghosh – en infanterist som arbetade som personlig betjänt åt officerarna. Infanteristerna genomförde också protester med hjälp av högtalare och ropade slagord som fördömer officerarna. De efterföljande striderna lämnade minst tre soldater skadade.

 

Sjudande klassmotsättningar

Den indiska armén har en institution som instiftades av britterna i den koloniala armén som kallas sahayak och innebär att utbildade soldater tilldelas rollen att fungera som personliga betjänter.

 

De 30.000 män som tjänar som sahayaker förväntas inte bara för att se till att officerarnas uniformer är i sin ordning och att deras personliga komfort är tillfredställande. De skall också se till att befälens barn kommer till skolan och hjälpa till på fruarnas shoppingturer. Detta upplevs som förnedrande och är en källa till stor ilska bland soldaterna.

 

Men det är inte bara sahayak som orsakar motsättningar. Indiens armé är indelad i två klasser, sahiber och manskapSahib kallades de vita militärerna av europeiskt ursprung under perioden med direkt brittiskt kolonialstyre. De mäktigaste kallades pucka sahibs och memsahibs.

 

Pryglade major och barrikaderade sig i vapenförråd

För att skydda sig mot attacker från andra arméenheter barrikaderade vissa män inne i ett vapenförråd medan andra marscherade inne i staden och ropade Bharat Mata ki Jai (Leve Indien). En major vid namn Sharma tillfångatogs och pryglades och några män tog honom till sjukhus därefter.Tidigt på fredagsmorgonen anlände generalmajor AL Chavan och började förhandla med de revolterande trupperna.

 

I New Dehli beskriver man revolten som den allvarligaste i sitt slag sedan 1984.

 

120513-armeuppror-karta

Revolten skedde i Nyoma som är markerat med en röd cirkel

 

Läs mer:

“Ladakh troop revolt underlines Army class tensions

http://www.thehindu.com/todays-paper/article3414434.ece?textsize=small&test=2

This entry was posted in Krig, Kriget i Kashmir. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.