Indiensolidaritet startar verksamhet i Göteborg

Med start för en studiecirkel kring Jan Myrdals bok Röd Stjärna över Indien, påbörjas nu arbetet för att bygga en lokalgrupp av Indiensolidaritet med regelbunden verksamhet i Göteborg. Arbetet är dock fortfarande i ett begynnande skede. Målet är att göra vad vi kan i vår lokala närhet för att sprida information och kunskap kring situationen i Indien och om det revolutionära upproret som leds av maoisterna.

 

Göteborg har en lång tradition som en vänsterstad där den internationella solidariteten har långtgående rötter. Grogrunden för ett ökat intresse och engagemang för frågan finns. I en värld som i dag präglas av reaktion och bakslag för progressiva krafter, utgör naxaliternas framgångar i Indien ett viktigt undantag. Genom studieverksamhet, offentliga möten, insamlingar, kulturevenemang, flygblad och affischering kan vi bidra till att bilda opinion till stöd för de fattiga i Indien och för deras rättfärdiga revolution. Myrdals bok och kunskaper utgör ett utmärkt redskap för att komma igång och för att få fler människor att engagera sig i frågan. Indiensolidaritet är ett partipolitiskt obundet nätverk där alla som stödjer folket i Indien och deras uppror kan gå med och bidra.”

This entry was posted in Arkiv, Indiensolidaritet. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.