Något om manifestationen på lördag

Som en avslutning på vårens studiecirkel har vi sedan länge planerat att hålla ett kort protestmöte på ABF och sedan göra en manifestation ute på stan lördagen den 26 maj. Diskussioner har förts om att genomföra protester också på andra håll i landet och vi hoppas på detta.

 

I denna stund sitter tusentals av våra vänner inlåsta i mörka källarvalv utan rättegång. I detta nu torteras våra vänner av den indiska statens mörkermän och hjärntvättade USA-tränade soldater drar genom skogarna med svenska raketgevär och bränner och dödar var de kommer åt. Samtidigt i en rik enklav mycket långt därifrån sitter de som tar vinsterna från de hundratusentals indier som slavar åt de svenska storbolagen och talar om “hur bra det går för Indien” och hur “framgångsrik den indiska demokratin är“. Den indiska regeringen är rädd att deras rykte skall skadas och det är vår uppgift att se till att folk får veta vad som pågår bakom de mediebyggda tankekulisserna.

 

Det finns en tendens till att vilja “blåsa av” eftersom “vi inte blir så många” och det är klart att vi inte blir det. En demonstration blir aldrig större än organisationen och dess kontaktnät, om det inte är något som för tillfället är i ropet. Om vi åtminstone blir 2 stycken så att vi kan hålla upp banderollen och be någon lördagsflanör ta ett foto så är det i alla fall en bra början. Vi har varit alldeles för lite ute på gatorna.

 

This entry was posted in Arkiv, Indiensolidaritet. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.