Enormt övervakningssystem sjösatt

21cmsnew

I april 2013 började den indiska regeringen sätta igång Central Monitoring System (CMS) som gör det möjligt för regeringen att övervaka alla telefon och Internet-kommunikation i landet. CMS kommer att ge centraliserad åtkomst till landets telenät och underlätta direkt övervakning av telefonsamtal, SMS och internet och användas av statliga myndigheter genom tjänsteleverantörerna.

http://www.countercurrents.org/hrw100713.htm

 

This entry was posted in Förtryck, Indien and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.