Naxalittidning uppmärksammar solidaritetsarbetet i Sverige

CPI(maoist) som är det största naxalitpartiet uppmärksammar solidaritetsarbetet i Sverige i decembernumret av sin tidning (som nyligen har lagts upp på nätet). De tar upp en av aktionerna som vi gjorde i protest mot kriget mot ursprungsbefolkningen utanför den indiska ambassaden och dessutom nämner de vår musikant som spelade (“folkmusik”) i Tyskland. Märkligt är att de nämner en aktion som vi gjorde för ett par år sedan. Men det spelar egentligen ingen roll. Det viktiga här är att det har gått fram att vi har varit i farten som ett moraliskt stöd i striden mot de 100 000 soldater som den indiska regeringen har satt in i kriget.

http://www.bannedthought.net/India/CPIMIB/MIB-26.pdf

 

2013-07-13 05_04_16-www.bannedthought.net_India_CPIMIB_MIB-26.pdf

This entry was posted in Solidaritet, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.