Två kända kulturaktivister arresterade

Två kulturarbetare inledde en icke-våldsaktion (satyagraha) utanför en myndighetsbyggnad i veckan.

De båda tillhör kulturgruppen Kabir Kala Manch (KKM) som av myndigheterna anklagas för att vara naxaliter. Polisen kom och arresterade dem enligt den drakoniska “Unlawful Activities Prevention Act”. KKM har i åratal rest runt och sjungit protestsånger och har inga särskilda band till naxalitrörelsen. Många menar att de indiska myndigheterna blir allt brutalare i sina försök att undertrycka det folkliga motståndet mot de senaste decenniernas storbolagsvänliga politik.

http://www.thehindu.com/news/national/other-states/2-members-of-kabir-kala-manch-stage-satyagraha/article4574191.ece

Fakta om “Unlawful Activities Prevention Act”: Vem som helst hållas i polisens eller fängelse förvar i 180 dagar utan rättegång. Den tilltalade är tvungen att bevisa sin oskuld, snarare än att åklagaren skall bevisa någons skuld i domstol. Alla medborgare är skyldiga att lämna uppgifter om “misstänkta”, alltså att agera som polisinformatörer, lämnar man inga uppgifter blir man själv misstänkt. Under alla tider på dygnet har polisen befogenhet att arrestera medborgare och genomsöka hus. Varje verk av konstnärer, författare och andra personer såsom artiklar, dokumentärfilm, rapporter, uppsatser kan användas som ursäkt för arrestering på anklagelsen att man “avsett att understödja terrorism“. Tilltalade skall prövas i en specialdomstol inför videokamera men namn på åklagarens vittnen skall inte offentliggöras. Sammanfattningsvis så skall man alltså när man är inlåst bevisa sin egen oskuld gentemot åklagarens hemliga bevisning. 

This entry was posted in Notiser and tagged , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.