Sommarcirkel 2013: Om Kolonialism

2013-07-17 03_44_31-Sommarcirkel 2013_ Om Kolonialism

Det finns tydligen intressanta sommarnöje för oss som har ett grundmurat intresse för hur världen fungerar bortom liberalernas dimridåer.

Föreningen Arbetarbildning kommer i Stockholm under ett 10-tal träffar i sommar studera kolonialism ur olika infallsvinklar. Texterna är relativt fristående från varandra så man kan få ut något av dem även om man bara har möjlighet att deltaga på vissa av träffarna. Inga förkunskaper behövs.

Man kan skriva till: kontakt@arbetarbildning.se
Kompendiet hittar ni här: http://arbetarbildning.se/wp-content/uploads/2013/06/kolonialism2013.pdf

This entry was posted in Teori and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.