“Maoist guerrilla seeing red”

th_c3p95

 

Ur Amazons beskrivning av boken: Att betrakta maoisterna strikt en yttre kraft, importerad i den fattiga världen lutar åt materialistisk och vulgär evolutionsteori. Den maoistiska rörelsen i Indien är ett direkt resultat av den tragedi som det innebär att Indien styrs av storbourgeoisien.

This entry was posted in Faktaböcker, Kultur. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.