23 JULI. Azads födelsedag


images

Chandra Shekhar Azad (23 juli 1906 – 27 februari 1931), populärt kallad Azad (“den frigjorda”), var en indisk revolutionär och anses vara en pionjär inom den anti-koloniala rörelsen i Indien. 

Chandra Shekar Azad omorganiserade Hindustan Republican Association efter att dess grundare, Ram Prasad Bismil, och tre andra framstående partiledare, Roshan Singh, Rajendra Nath Lahiri och Ashfaqulla Khan hade dött. Vid omorganisationen döpte man organisationen till Hindustan Socialist Republican Association (HSRA)  Chandra Shekar Azad anses ha varit mentor för Bhagat Singh.

http://en.wikipedia.org/wiki/Chandra_Shekhar_Azad

This entry was posted in Historia, Indien, Kultur, Notiser and tagged , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.