Gruvor, vatten och våld – Uppsala 31 augusti

2013-07-25

Gruvor, vatten
och våld __________________________               
Berättelser och filmer om
ursprungsfolken och miljöhoten
Offentligt möte i Uppsala lördagen den 31 augusti.
Tid: kl 13 – c:a 17
Lokal: Slottsbiografen, Nedre Slottsgatan 6 b, Uppsala www.slottsbio.com
Ämnet, Ursprungsfolken och miljöhoten – har vi valt för att utifrån exempel belysa just de frågorna ur några olika vinklar. Och lite mer djupgående. Mötet arrangeras i samarbete med
Afars Vänner www.afarfriends.org  och Urbergsgruppen www.urbergsgruppen.se
Vi kommer att ha flera personer som berättar om miljöproblematiken i förhållande till ursprungsfolksfrågorna. Ämnet för mötet är ju mycket brett. En del handlar om gruvor, men inte enbart om gruvor.
Föreningen Fjärde Världens ordförande Ann-Kristin Håkansson, som är same, kommer att berätta från Panama. En styrelseledamot i Fjärde Världen, Hamad Issa, som själv tillhör afarerna, ett nomadiserande folk på Afrikas Horn kommer att belysa deras miljösituation. Carmen Blanco Valer, lärare på Färnebo folkhögskola kommer att berätta om gruvproblematiken i Anderna.
Bengt G Karlsson, socialantropolog, har i sin forskning främst behandlat frågor rörande ursprungsfolk, naturresurser och etniska konflikter i Indien. Senast har han på plats fokuserat på vattenkraft och våld i nordöstra Indien, i ett Sida-finansierat projekt som behandlar konflikter runt den omfattande utbyggnaden av vattenkraft som pågår i flera av delstaterna i nordöstra Indien.
Det kommer följaktligen att bli ett möte med exempel från olika delar av världen:
– Sameland: ej bestämt vem som kommer från samiska organisationer och Urbergsgruppen än
– Afrika: Afarerna: Hamad Issa, Afars Vänner och Fjärde Världen
– Indien: Bengt G Karlsson, socialantropolog
– Panama-Mellanamerika: Ann-Kristin Håkansson, ordförande,
Föreningen Fjärde Världen
– Anderna: Carmen Blanco Valer, lärare på Färnebo folkhögskola
– med flera inslag, både filmer och berättelser.
Kaffe och te och smörgåsar kommer att finnas.
/Solidaritetshälsningar, 
Henrik Persson, vice ordförande,
Föreningen Fjärde Världen
073-667 64 39
__________________________ www.f4world.org
This entry was posted in Solidaritet, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.