Indiska lantbrukare protesterar mot “kränkande” kompensation

_68940310_7

En check på sex rupier

Denna check på sex rupier var en av dem som skickats till jordbrukarna. Jordbrukare i delstaten Haryana staten är arga efter att de har fått en ersättning om så lite som två rupier (tre brittiska cent) för grödor skadats av regn under 2011. Många har kallat det futtiga beloppet “förolämpande” och vägrar att lösa in de checkar som de fått från regeringen.

Läs mer här:

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-23445998

This entry was posted in Indien, Nyheter, Parlamentariskt. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.