Regeringen godtar att 65% av indierna är fattiga

images

Oppositionen har anklagat den indiska myndigheten “Planning commission” för att använda en formell definition av fattigdom som garanterar att andelen människor som lever under fattigdomsgränsen är lägre än vad den borde vara.

Nu har regeringen börjat regeringen och myndigheten börjat röra sig mot en bredare och mer realistisk de facto definition som kommer att omfatta ungefär 65 procent av befolkningen. Denna fiktiva fattigdomsgräns kommer att utgå från per capita utgifter på omkring  50 rupies (ca 5 kr) om dagen på landsbygden och 62 rupies i städerna.

Läs mer: http://www.thehindu.com/todays-paper/

This entry was posted in Indien, Parlamentariskt and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.