Tidningen Dagen om “finansiell välsignelse” i Indien

2850922_570_321

Med kvinnliga ledare har kyrkan i Indien börjat växa

När man gjorde kvinnor till ledare började kyrkan att växa. Det berättar biskop Jeyaraj Marc, som tillsammans med en stor grupp indier besöker Europakonferensen.

Även om landet har haft en kvinnlig premiärminister i form av Indira Gandhi, och nu har Sonia Gandhi som ledare för det mäktiga Kongresspartiet, så är det nästan alltid män som innehar ledarpositionerna i Indien. Det gäller även i kyrkan.

På besök under Europakonferensen är en grupp män och kvinnor från kyrkan Kingdom of God som finns i Jharkand, en delstat i östra Indien där många stamfolk bor. I denna grupp är dock kvinnorna inte bara medföljande till männen utan ses som framtida ledare som ska få en möjlighet att lära sig mer under konferensen. …

Finansiell välsignelse

Enligt Jeyaraj Marc är de flesta människorna i området inte utfattiga då de äger mark och hus.

– Men eftersom de inte är kristna så spenderar de pengarna på helande och andra saker, och det gör dem fattiga. Men när de kommer till Jesus så får många fina hus och bilar och de ger till Jesus, säger han.

Enligt Jeyaraj Marc har de lärt sig mycket av finansiell välsignelse genom Ulf Ekmans undervisning. Jeyaraj Marc är nämligen övertygad om att kristen tro inte bara ger frälsning utan även hälsa och materiellt välstånd.

– En del som kom till oss hade inte ens en skjorta. Men när Jesus kom in i deras liv förändrades mycket. De började att ge och blev välsignade.

This entry was posted in Imperialism, Nyheter, Svensk imperialism. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.