Vänsterpartiet studerar imperialismen


cms

Vi arbetar som bekant med att stödja det indiska folkets kamp mot imperialismen. Men det finns olika uppfattningar om vad imperialismen är för något. Vänsterpartiet har den senaste tiden lyft frågan och de har internt förhållandevis radikala studier med fokus på Marx genom Centrum för Marxistiska Samhällsstudier (CMS).  CMS gav ut ett tjockt nummer av sin tidning med tema “Imperialismen på 2000-talet” med flera riktigt bra artiklar. “Vänstern” som finns inom Vänsterpartiet genom t.ex. Agneta Norberg drev enligt uppgift på för att detta nummer skulle komma ut. Partiledningen har tyvärr i flera frågor intagit en direkt pro-imperialistisk hållning som t.ex. när de stödde det fruktansvärda anfallskriget mot Libyen. Det finns en hel del vänsterpartister som är mycket bedrövade över detta.

Här nedan är en av de teman som de kommer att diskutera i Stockholm.

“2. Imperialismen (Vad är imperialism? Hur skiljer sig Panitch och Gindins imperialismteori från t.e.x. Lenins, från Luxemburgs eller från Negris – och vad blir konsekvenserna av olika teorier?” 

“Sommaren börjar gå mot sitt slut. När höstregnet börjar droppa ser CMS till att hösten räddas med seminarier, studiecirklar och boksläpp. Vi påminner om seminariet på The making of global capitalism av Leo Panitch och Sam Gindin, vi passar även på att tipsa om bredvidläsning, extramaterial och fördjupning.

Påminner också om höstens studiecirkel på Introduktion till de tre volymerna av Kapitalet av Michael Heinrich.
För er som vill festa först och läsa sen tipsar vi också om CMS Kajsa Ekis Ekmans nya bok Skulden – eurokrisen sedd från Aten, som släpps med fest den 5e september.

Slutligen ger vi er en snabb sammanfattning av de senaste månadernas mest uppmärksammade kändisbråk – på vänsterbloggar – mellan Noam Chomsky och Slavoj Žižek.

Seminariedag 24 augusti “The making of global capitalism”

Kl 12.00 den 24e augusti träffas vi på Kafé Marx för att under avslappnade former diskutera ett av de senaste årens mest omtalade verk – The making of global capitalism.

I CMS programförklaring står det att vi vill verka en öppen anda för att främja en bred vänsterdiskussion – och det är också avsikten med dessa bokseminarier. Vad det innebär mer konkret är att vi aktivt vill komma ifrån en exkluderande och jargongtät vänsterdebatt – alla som är intresserade och tagit sig tid att läsa boken ska kunna delta i samtalet oavsett tidigare erfarenheter och bakgrund. Vi hoppas på ett samtal där man tillsammans försöker reda ut vad författarna vill ha sagt – inte en polemik där man försöker vinna de andra till en viss läsning eller hållning. Vi tänker försöka strukturera samtalen så att det blir en jämlik fördelning av tid – alla som vill ska få chansen att prata utan att behöva överrösta någon annan, men det finns inte något krav på att alla som kommer måste prata.

Vi skickar ut detta brev i förväg så att ni i ert anmälningsbrev till cms@cmsmarx.org också kan skriva några rader om det är något särskilt ni tyckt varit dunkelt eller som ni skulle vilja ha hjälp med, om ni har några förslag på diskussionsfrågor eller om ni har några bra tips på hur vi kan skapa en trevlig dag.

Vi från arrangörsgruppen tänkte hålla tre kortare presentationer av viktiga teman som Panitch och Gindin diskuterar och där de ibland outtalat förhåller sig till en teoretisk tradition som kanske inte alla är bekanta med. Vi tänkte kort introducera nedanstående begrepp (frågorna inom parentes är bara exempel på vad som skulle kunna ingå i en sådan presentation, kom gärna med fler eller andra förslag)

1. Staten (Vad är en stat? Kan ”stater” göra saker? Vem är det då som agerar? Vad är ”statsmakt” osv.)
2. Imperialismen (Vad är imperialism? Hur skiljer sig Panitch och Gindins imperialismteori från t.e.x. Lenins, från Luxemburgs eller från Negris – och vad blir konsekvenserna av olika teorier?)
3. Finansialiseringen ( Varför, var och när uppstår finanskapitalet? Var det finansialiseringen som orsakade den senaste krisen – eller var den ett sätt att försöka lösa problemen? Vad är skillnad mellan profitandel och profitkvot? Vad är fiktivt kapital?)

Vi har även planerat att hålla en kortare historisk genomgång av de tre centrala tidsperioderna som boken diskuterar.
Perioden innan efterkrigstiden då den amerikanska staten utvecklar de kapaciteter den behöver för att inta dominerande roll, efterkrigstiden samt perioden efter 70-talskrisen.
Länk till facebookevent:
https://www.facebook.com/events/525408437522729/
Länk till bokens sida på verso:
http://www.versobooks.com/books/1527-the-making-of-global-capitalism
Länk till intervju med författarna på Against the grain:

Länk till Jacobin Magazines diskussion om boken:
http://jacobinmag.com/2013/07/jacobin-book-club-the-making-of-global-capitalism/
Länk till Panitch och Gindins svar:
http://jacobinmag.com/2013/07/the-making-and-unmaking-of-global-capitalism/

Tid: 12-18.00 (med utgång efteråt om man vill haka på)
Plats: Kafé Marx, kungsgatan 84
Arr: CMS Stockholm
Anmäl er via mail till cms@cmsmarx.org. Ingen kostnad. Vill ni deltaga men inte har råd med boken – hör av er så försöker vi lösa det.

Påminner – Studiecirkel på Introduktionen till de tre volymerna av Marx Kapitalet
Michael Heinrich, som är nationalekonom, går i sin Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet igenom Kapitalets tre band och förklarar på ett koncist sätt alla de grundläggande aspekterna av den kritik som Marx riktar mot kapitalismen. Boken tar även upp viktiga frågor som ligger utanför ramarna för Kapitalet , såsom klasskampen, förhållandet mellan staten och kapitalet, anklagelserna om historiedeterminism samt Marx syn på kommunismen. Heinrich är unik såtillvida att han också betonar den monetära dimensionen av Marx verk, vilket understryker Kapitalets relevans i vår tid av finansiella explosioner och implosioner.

Studieledare: Werner Schmidt, samtidshistoriker och Eva-Lena Lundberg, studieutskottet
Boken finns att köpa vid första studietillfället till reducerat pris. OBS ! endast kontanter.

Start: Tisdag 3 september kl. 18.00, 11 tillfällen.
Plats: Kafé Marx, Kungsgatan 84 ög
Arr: Vänsterpartiet Storstockholms Studieutskott
Anmälan till storstockholm@vansterpartiet.se eller 08-6541310

This entry was posted in Teori. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.