Indisk ubåt exploderade utanför Mumbai

sindurakshak21

En stor ryskbyggd indisk ubåt med missiler som kan nå 30-40 mil exploderade nyligen utanför Mumbai. Dykarna som har varit nere och tittat på vraket säger att vattnet i ubåten är över 500 grader och att de får använda DNA-analys för att identifiera de få kvarlevorna. Indien satsar enorma resurser på militärmakt samtidigt som stora delar av befolkningen lider av kronisk undernäring.

http://www.nytimes.com/2013/08/17/world/asia/india-submarine.html?ref=asia&_r=0

This entry was posted in Indien, Nyheter, Parlamentariskt. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.