Svält och fetma i Indien

Indiens fetmabomb

Indien hör till de växande ekonomierna i världen. Men expansionen verkar ha en baksida i matkulturen, som lett till något som liknar en fetmaepidemi i landet, främst bland barn. I Indien uppskattas vart femte barn vara överviktigt. Bland storstädernas medelklass till och med vart tredje barn.

http://tv.blogg.hbl.fi/2013/08/15/indiens-fetmabomb/

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.