Burma: Buddister med hat i sinnet

wirathu_522

Buddismen är känd för sin pacifism och tolerans. Men i Burma har munkarna en framträdande roll i det senaste årets våg av antimuslimsk propaganda. I Mandalay har OmVärlden mött Wirathu, kanske den ivrigaste uppviglaren av det brutala våld som skakar landet.

En gigantisk affisch med groteska bilder hänger utanför Burmas just nu mest kände buddistiske munks spartanska bostad och privata lärosal i Masoeyaneklostret i Mandalay. Spräckta skallar och uppsprättade magar – bilderna uppges visa buddister som fallit offer för muslimska extremister, som en ständig påminnelse för de närmare 3000 unga lärjungarna här i ett av landets största kloster. Med blicken fäst på affischen vandrar Ashin Wirathu fram och tillbaka på gårdsplanen försjunken i en av sina meditationsrutiner. Han tillåter sig att stanna upp då och då, när civila buddister på besök faller på knä och pressar överkroppen och handflatorna mot marken framför den andlige ledarens fötter för att söka hans välsignelse.

 

http://www.sida.se/OmVarlden/Intervju/Ashin-Wirathu/

This entry was posted in Burma, Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.