Ny film om USAs krig i världen: Dirty Wars

I Dirty Wars får vi följa journalisten Jeremy Scahills, författare till kontroversiella boken “Blackwater: Mord som affärsidé”, och granskningen av ett amerikanskt elitsoldatkommando som operarar globalt utanför lagens ramar med syfte att eliminera USAs fiender. Schahill beger sig till en avlägsen by i Afghanistan för att rapportera om en nattraid, utförd av den Amerikanska militären, som har gått väldigt fel. Han upptäcker snart att den till synes isolerade händelsen bara är en av många i ett långt led av nattraider som sträcker sig från Afghanistan till Yemen, Somalia och vidare. Ledtrådar leder Jeremy till USAs Joint Special Operations Command (JSOC), och här börjar han en global utredning av den mäktiga och hemlighetsfulla specialstyrkan.

http://doclounge.se/malmo/program/hosten-2013/dirty-wars/

1381404_740044719355968_2046159056_n

This entry was posted in Film, Kultur and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.