Vad händer i styrelsen?

images

För någon vecka sedan omgrundade vi föreningen och vi valde en helt ny interrimstyrelse med 10 medlemmar som har hemvist på olika håll i landet. På detta möte beslutade vi bl.a. om att vi skall hålla en kongress i januari och vi antog nya stadgar samt ett diskussionsmaterial. Allt detta kommer att komma upp på sidan. Vi väntar på att ordföranden skall “sätta sista stämpeln” på protokollet som sekreteraren har skickat.

För övrigt träffade undertecknad idag Simon från Malmö som är med i styrelsen. Vi besökte Marx2013-evenemanget som hölls på ABF. Det kom upp en hel del matnyttigt rörande imperialismens funktionssätt som vi kan ha nytta av i arbetet med att avslöja den svenska imperialismens verksamhet i Indien (nya stadgarna). Simon kommer i mån av tid att dra upp några riktlinjer för den nya info-folder som vi beslutade om på styrelsemötet. /Erik

This entry was posted in Nyheter, Solidaritet, Sverige. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.