RAD visas i Malmö på onsdag, välkommen!

Onsdag, 19:30

Nobelvägen 51b

Detta är en unik dokumentärfilm som handlar om olika motståndsrörelser i Indien. Det handlar om den heroiska kamp som förs gentemot en brutal och resursstark fiende som förklär sig som världens största demokrati, Republiken Indien.

Evenemanget är öppet för alla, det kommer finnas fika och möjlighet för diskussion efteråt!

Dokumentärfilmen är på engelska och hindi och visas med engelsk text.

This entry was posted in Film, Kultur, Solidaritet, Sverige and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.