Bra studie om kvinnor i Indien

Det här är en bra studie om kvinnor i Indien.

http://www.countercurrents.org/stephen151013.htmhämta

I Indien är kvinnor sämre lottade än på Ceylon och i Bangladesh. Och detta har djupa rötter i ALLA heliga böcker och skrifter och kulter. Även i städer och i högre kaster är det svårt för kvinnor att få upprättelse inför domstolar. Fruktansvärt!

Man kan alltså säga att i den indiska ‘demokratin’ fattas grundläggande demokratiska rättigheter för minst fyra stora grupper:
1. för kvinnor (hälften av befolkningen)
2. för indigena folk
3. för alla lågkastiga människor
4. för alla arbetande människor och bönder

Artikeln skulle duga för ett helt seminarium eller en studiecirkel.

This entry was posted in Allmän opinion, Kvinnorörelsen. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.