Youtubes kamp för att stoppa naxalitpropagandan

Lustigt är detta mail från Youtube som kom. Filmen de syftar på är naxaliternas egen propagandafilm. Ligger indiska myndigheter bakom försöket att stoppa spridningen av deras åsikter eller är det någon dator som automatiskt söker av alla ljudspår? När man klickar på länken som finns i mailet så står det är någon låt i filmen är upphovsrättsskyddad.

“Dear indiensolidaritet,

Your video “History of Naxalite Movement Part1″, may have content that is owned or licensed by SME. As a result, the video’s audio has been muted.

Visit your Copyright Notice page for more details on the policy applied to your video.

Sincerely,
– The YouTube Team”

This entry was posted in Allmän opinion, Film, Kultur. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.