BBC förklarar varför fler kvinnor går med i naxalitrörelsen

 

_70644115_maoistrebelschaap

Analytiker säger enligt BBC att anledningar a till att fler kvinnor går med i rörelsen kan hänföras till de desperata förhållanden som råder i Indiens landsbygd: fördrivning av lokalbefolkningen från sina marker på grund av stora affärsprojekt , svår fattigdom och rädsla för övergrepp av säkerhetsstyrkor och den statsunderstödda milisen – Salwa Judum -.

I texten finns flera absurda påstående från poliser som menar att kvinnornas uppgift i naxalitrörelsen är att se till att männen inte “tar sig friheter” etc. Polisernas tankar säger antagligen mer om moralen hos de själva än om moralen hos naxalitrörelsen. Ett annat påstående är att naxaliterna rekryterar genom att erbjuda ersättning till de rekryterades familjer. Det finns oss veterligen inget stöd för detta påstående och det kan vara ett sätt för intervjupersonen (som har lämnat rörelsen) att ge en för poliserna acceptabel förklaring till att hon gick med.

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-24456634

This entry was posted in Naxaliterna and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.