Solidaritetsaktion med de strejkande på Alfa Laval i Indien

alfa laval 1

Fredagen 29/11 samlades en solidaritetsdemonstration i Lund för de strejkande arbetarna på Alfa Laval I Pune, Indien.
Demonstrationen var på initiativ av gruppen Motarbetaren som fått kontakt med de strejkande arbetarna.

Aktionens första moment var en flygbladsutdelning utanför Lunds centralstation. Flygbladen återgav i korthet vad konflikten handlade om: att 400 kontraktanställda på Alfa Lavals fabrik i Pune, Indien, har strejkat sedan september för rätt till tillsvidareanställningar och en anständig lön. Alfa Laval har i sin tur svarat med en lockout av de strejkande, arbetarna svarar med att sitta utanför fabriksgrindarna, både protester och hungerstrejker har genomförts. Alfa Laval å sin sida tvår sina händer på ansvar och menar att de inte kan ta ansvar för arbetare inhyrda via underleverantörer.

alfa laval 5

Aktionens andra moment bestod av att vi, ett trettiotal människor, åkte ut till Alfa Lavals kontor i stadsdelen Gunnesbo.

Väl vid dörren möttes vi av Eva Schiller, PR Manager och Thomas Thuresson, Ekonomidirektör. Thuresson erbjöd först att samtala innomhus med tre representanter för demonstranterna, men det avvisades och istället fick samtalet föras ute i kylan. Han bedyrade å sin sida att Alfa Laval värnade om sina värderingar och att de visst hade standard för sina fabriker och sina underleverantörer men han tvag samtidigt sina händer och sa att Alfa Laval bara förljer de regler som finns i Indien och att dessutom så borde arbetarna vända sig till sina ”arbetsgivare” som då är underleverantören (och inte Alfa Laval som anlitar underleverantören) och när han rabblar upp kriterier som Alfa Laval har på sina underleverantörer så nämner han aldrig arbetarnas löner (de kontraktsanställda tjänar en tredjedel av vad de fast anställda tjänar)

alfa laval 3

Demonstranterna lyfte å sin sida, trots Thuressons många avbrott, att en kontraktsanställd hade jobbat där i 15 år, längre än många fast anställda men fortfarande med sämre lön. De sa att Alfa Laval hade ett ansvar gentemot arbetarna att acceptera deras vilkor och att dessutom hade det nyligen skett en strejk på Sandviks fabrik i Pune, där hade Sandvik gett vika för arbetarnas krav på högre lön, vilket gjorde Alfa Laval-representanternas ord ännu ihåligare.

Diskussionen avslutades efter en viss mängd rundgång och därmed avslutades demonstrationen. Kampen i Pune fortsätter däremot och därför kommer det finnas ett behov av ytterligare aktivism för att lägga tryck på Alfa Laval- här i Sverige.

alfa laval 2

Någon har under de senaste dagarna sprejat skylten så att den lyder SOLIDARITY WITH THE 400 IN PUNE

 

Motarbetarens egen rapport
http://motarbetaren.wordpress.com/2013/11/29/616/

Stöd de strejkande på Alfa Laval
https://www.facebook.com/stodstrejkenpaalfalaval

This entry was posted in Fackligt, Indien, Solidaritet, Sverige and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.