Internationella naxalitkommittens nya hemsida

Den internationella kommitten som har föresatt sig att stödja naxalitrörelsen på olika vis har skapat en särskild wordpress-sida där de lägger upp information om sina olika aktiviteter. Där kommer det säkert att komma upp information om solidaritetsaktioner runt om i världen. Det som ligger närmast i tiden är den internationella aktionsdagen för de politiska fångarna i Indien som är den 25 januari.

http://icspwindia.wordpress.com/

This entry was posted in Solidaritet. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.