Dags att bli medlem i Indiensolidaritet? 100 kr / år (12 nyhetsbrev med posten ingår)

Hej kära indienvänner,

Nu skall vi för första gången rekrytera medlemmar. Det kostar 100 kr att bli medlem i Indiensolidaritet och tanken är att pengarna skall gå till ett nyhetsbrev som man får med posten varje månad. 
Pia kommer att ta hand om printning och postning av nyhetsbreven så man får mejla sin adress och telefonnummer till henne. Glöm inte att skriva vem inbetalningen är ifrån. Våra stadgar är lite uppfordrande men man skall inte ta det så allvarligt, tanken är att stadgarna skall uppmana till bygget av en mer aktivistisk förening men vi måste ju anpassa oss till det läge som råder just nu. Stadgarna: http://www.indiensolidaritet.org/?page_id=2788
Hör av er: indiensolidaritet@gmail.com
This entry was posted in Solidaritet, Sverige and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.