De 85 rikaste har lika mycket som de 3,5 miljarder fattigaste

“Idag startar World Economic Forum i schweiziska Davos. Inför mötet, som samlar många näringslivstoppar och politiska ledare, varnar organisationen Oxfam för att ökande inkomstklyftor kan leda till oroligheter som kan få allvarliga effekter på världsekonomin. 

Världens 85 rikaste människors sammanlagda förmögenhet är idag lika stor som de samlade tillgångarna hos världens 3,5 miljarder fattigaste, enligt en Oxfam-rapport. Organisationen uppmanar företagsledarna i Davos att betala sin skatt och att betala löner som går att leva på.” (Citerat från SIDA:s Omvärlden)

http://www.independent.co.uk/news/world/politics/oxfam-warns-davos-of-pernicious-impact-of-the-widening-wealth-gap-9070714.html

This entry was posted in Imperialism, Nyheter, Statistik. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.