Irländska republikaner protesterar för de politiska fångarna i Indien

Under parollen “Indien, ett fängelse för folkrörelsen” demonstrerade irländska republikaner utanför irländska ambassaden i Dublin. Den blå flaggan är en irländsk anti-kolonial socialistisk symbol från 1914. Det är stjärnor som bildar en plog och kommer från en ledare som talade om det fria Irland från “plogen till stjärnorna”.

This entry was posted in Irland, Politiska fångar, Solidaritet and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.