Folket äter möss och råttor

Internettidningen Sydasien rapporterar:

“Ett av våra projekt arbetar med en grupp som kallar sig själva Mushahar, vilket betyder ”folket som lever på gnagdjur”. Att äta möss och råttor var det enda alternativet som fanns kvar för denna svårt svältdrabbade grupp att överleva.

När statsanställda skogsväktare upptäckte att Mushahar-byar nu försökte livnära sig på gnagdjur började de statsanställda att hota och kräva pengar varje gång byborna ville in i skogarna för att jaga sitt byte. Korruptionen dog lika snabbt som den kom till eftersom det drabbade Mushahar-folket inte hade pengar att köpa sig ut ur situationen.”

 

http://sydasien.se/senaste/vad-manga-misstag-du-begatt-alskade-flicka/

This entry was posted in Fattigdom, Indien and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.