Indiska visselblåsare dödas

whistle-blower

Folk som agerar för att få ut information enligt “Right to Information Act” däribland poliser, har trakasserats och till och med mördas när de vill ha ut information om oegentligheter. Syftet med “Right to Information Act” skall vara att “främja öppenhet och ansvarstagande i varje offentlig myndighets arbete” i Indien. Många vänder sig mot de övergrepp som sker regelbundet. Folk som söker information från deras lokala  “gram panchayat” och den  lokala förvaltningen drabbas också av social utfrysning. Några aktivister som sökte information enligt RTI som rör MNREGA bedrägerier (projekt som skall ge alla rätt till 100 dagars arbete om året) , dödades. Många hot och attacker (inklusive mord) som sker inte rapporteras naturligtvis inte av media.

http://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/the-dangerous-lives-of-whistleblowers/article5698276.ece

http://en.wikipedia.org/wiki/Attacks_on_RTI_activists_in_India

http://en.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi_National_Rural_Employment_Guarantee_Act

This entry was posted in Notiser and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.