UD redovisar inte det s.k. biståndet ordentligt enligt riksrevisionsverket

 

ud_clas_522

Det s.k. biståndet som den svenska staten förmedlar syftar inte till att hjälpa människor i andra länder utan till att öppna upp för svensk kapitalexport.  Varför vill de inte redovisa ordentligt?

“Revisorerna kommer bland annat att titta på om de bedömningar som UD gör av de organisationer som ska få stöd är tillräckligt grundliga, enligt Claes Norgren. Det finns också tecken på brister i redovisningen av vilka organisationer som får kärnstöd och hur mycket de fått. ”

http://www.sida.se/OmVarlden/Branschnytt/Riksrevisionen-fordjupar-granskning-av-UDs-bistand/

This entry was posted in Imperialism, Svensk imperialism and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.