En västinfluerad kvinna kan inte våldtas?

Image_3__Westernized_clothingDebatten kring den sexattacksanklagade f.d. redaktören Tarun Tejpal fortsätter. Idag skriver Krishnan från All India Progressive Womens Association om fallet i tidningen Outlook (som publicerade “Walking with the comrades”). Det visar sig att Tejpals advokat har försvarat sin klient med argumentet att en “frigjord” “västinfluerad kvinna” inte kan våldtas till skillnad från den “kastpräglade kvinnan”.

This entry was posted in Kvinnorörelsen, Notiser. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.