Familjen ärver skulden när mannen hänger sig

2014-02-24 00_11_38-After Farmers Commit Suicide, Debts Fall on Families in India - NYTimes.comI delstaten Maharashtra har det varit en våg av bondesjälvmord sedan 90-talet. Detta hänger samman med en kampanj för att få bönderna att odla exportgrödor. I övergången från självhushållning till varuproduktion blir många skuldsatta. De genförändrade exportgrödorna kräver mycket gödning och vatten och många lånar till detta. Eftersom många bönder för första gången rör sig med pengar så kan staten statistiskt få det till att bönderna “har fått det bättre”. Verkligheten är en helt annan. New York times skriver om hur familjen ärver skulden till lånehajarna.

Det är smärtsamt att vara en liten bonde i dagens Indien men ännu värre är det att vara bondens fru.

Det är en ganska stor affär det här med bondesjälvmordsvågen i Indien. Här i Sverige finns det de som försöker förneka att den överhuvudtaget existerar genom att upprepa den indiska storbolagshögerns argument. Läs under rubriken, “Skadliga myter avlivas”.

This entry was posted in Fattigdom. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.