Bangalore: “Regeringen har misslyckats med sitt engagemang med att arbeta med daliter”

People taking part in a campaign launched near the statue of B.R. Ambedkar<br />
in front of the Vidhana Soudha on Sunday. Photo: K. Bhagya Prakash

Regeringen efter självständigheten, både centralregeringen och statsregeringen har inte visat någon politisk vilja eller engangemang med att jobba för daliternas välfärd berättar Yashodha P, ordförande för Karnataka Dalit Women Forum för The Hindu. Hon talade på inledningen av en kampanj på nationell nivå i Söndags.

Hon menade trots att lagen som ska förebygga att grymheter begås emot daliter finns så föregår det ändå brott emot daliter. Manohar Elavarthi, medlem i kärnkomittén av Praja Rajakiya Bedike menade att ingen av de politiska partierna arbetade för daliternas sak.

Problem och konflikter om mark spelar en stor roll i daliternas frigörelse sade hon, hon sade att lagarna om omfördelningen av marken inte görs noga och detta gör att många daliter fördrivs och blir utan mark och bostad. För att hjälpa daliterna att få tillbaka land, NADLR, förkortning för National Alliance for Dalit Land Rights har skapat kampanjer som ska pågå ändå till den 6 december i år i 18 delstater. I spetsen av kampanjen ska Karnataka Dalit Women Forum och andra dalitorganistationen synas i över 20 distrikt i delstaterna.

Dalitorganistationerna kräver 3 hektar bevattnad mark och 5 hektar torrmark för daliter. De vill uppmana regeringen att inrätta en domstol för landskonflikter.

The Hindu

Mycket bra förslag, men hon glömmer att det är enbart daliterna som kan frigöra daliterna, denna kamp tar naxaliterna för både daliter och adivasier men detta nämns inte i artikeln. Men vi får vara glada för att det skrivs om problemet.

This entry was posted in Dalit, Folkrörelsen, Politik. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.