Drönarattacker i över 10 länder

När USA kallas för världspolis så uttrycks en viktig sanning. De opererar verkligen över hela världen. I minst 10 länder använder de drönare. Afghanistan är ett riktigt drönarcentrum där sannolikt en stor del av det totala antalet attacker har genomförts. Drönarna skickas upp och tas emot av soldater i “värdlandet” men när de når 22 000 fot så tar en pilot i USA över. Den modige kämpen styr sedan drönaren till ett mål som han spränger i bitar. Det har varit riktigt starka protester i Pakistan så de har officiellt avbrutit attackerna där sedan slutet på förra året. Både USAs flygvapen, CIA och specialstyrkorna använder drönare och frågan är om de skall fortsätta använda drönare i Afghanistan efter att de har avslutat “stridsoperationerna” i december 2014. De blir kanske som “tillbakadragandet” från Irak. En fungerande quislingregering backas upp till max samtidigt som specialstyrkorna fortsätter att genomföra operationer i hemlighet. Det finns uppgifter som tyder på att en del drönare kommer flyttas till Afrika. I Mali håller de just nu på att spränga folk i luften tillsammans med Frankrike. Hur var det nu med de svenska soldaterna? Är de redan i Mali?

 

Läs mer på globalresearch.com

This entry was posted in Notiser and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.