Skatteflykt kostar sju gånger mer än s.k. bistånd “ger”

Många multinationella bolag har i dag verksamhet i Afrika, vilket borde hjälpa till att stärka ekonomin i de länder där de finns. Men många storföretag sysslar med skatteplanering och skatteflykt.

För afrikanska länder kan problemet bli så pass allvarligt att det påverkar utvecklingen. Organisationen Tax Justice Network Africa vill införa krav på så kallad lans för land redovisning skriver SIDAs tidning Omvärlden..

 

 

This entry was posted in Notiser. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.