Arbetsmöte

Halloj! Om en och en halv timme ska vi träffas hos en kamrat och ha arbetsmöte och Indienkväll.
Jag tror att vi ska spela in några sånger och diskutera hur vårt nya arbetssätt har sett ut, vi ska också titta på ett dokument vi ska skicka in till styrelsen.
Denna tid så lägger vi ner mycket tid på studier, på våran hemsida så hittar ni en liten sammanfattning av ett dokument som CPI (maoist) har get ut om kamraterna på Filippinerna!

Jag rapporterar när jag har kommit hem

Lal salaam!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.