Protokoll från igår

Hallå hallå!

Igår bidde det icke någon flygbladsutdelning, det var i princip så fort alla kom till Slussen vi tog tåget till Medborgarplatsen och satte oss på det vanliga stället, nu funderar vi på att byta möteslokal med tanke på att en kopp kaffe eller en cola “bara” kostar 30 kronor. På den lilla närbutiken jag har i mitt kvarter kan en burk colaliknande vätska ifrån Polen kosta bara 5 kronor.

Vi diskuterade affischering och plakat igår, så nu ska vi ha en liten affischkampanj och sätta upp banderoller och plakat lite runtom stan så att vi verkligen syns och når ut till allmänheten, så att världens största och nedtystade uppror kommer fram i ljuset.
Förhoppnings vis kan en bild föreställande den indiska militärens nekromantik få folk att reagera.
Jag ska jobba lite på en A3 och skissa hur vi skulle kunna utforma den!

Sedan så har vi också skapat ett forum om kampen i Indien och solidaritetsarbete i Sverige, det finns självklart en engelskspråkig del för våra utländska kamrater.
We have created a forum about the war in India and the solidarity work here in Sweden, we do have an english-speaking section for our foreign comrades!

Länken/the link till/to forumet/the forum hittar du/do you find här/here

Förhoppningsvis så kanske ni ser våra affischer och plakat ute i huvudstaden!

Lal salaam
Rakel

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One thought on “Protokoll från igår

Leave a Reply

Your email address will not be published.