Ännu en lyckad flygbladsutdelning på Medborgarplatsen

Kom hem för någon timme sedan, vi möttes vid Slussen som vanligt, delade ut några flygblad en stund och åkte sedan till Medborgarplatsen där vi delade ut alla – trots kylan och fötterna som blev till isbitar i snön. Sedan vandrade vi emot ett litet vi kunde värma oss på där vi sammanfattade flygbladsutdelningen som ansågs vara bra på Medborgarplatsen. Så mycket mer information kan inte sammanfattas mer än att nästa gång vi ses ska vi se till så att vi syns lite bättre.

På Lördag är det Indienkväll med Peter Schalk i Sundbyberg.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.